ลดทันที 1 บาท สแกนจ่ายด้วย สบาย มันนี่

ลดทันที 1 บาท แสกนจ่ายด้วย สบาย มันนี่ ใช้จ่ายที่ตู้เวนดิ้งพลัส 1 บาท = 1 คะแนน (1 Point) เฉพาะซื้อเครื่องดื่มบนตู้เวนดิ้งพลัสเท่านั้น