ช่วยเหลือ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

3 ขั้นตอนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้แอป สบาย มันนี่ เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจ ทุกการใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 1 สแกนบัตรประชาชน

วางบัตรลงบนโต๊ะหรือพื้นเรียบ จากนั้นสแกนให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

แล้วกดปุ่มถ่ายรูป

ขั้นตอนที่ 2 สแกนใบหน้า

ตั้งกล้องให้ตรงและวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

เมื่อตรวจสอบสำเร็จ กรอบจะเป็นสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3 สแกนใบหน้าพร้อมบัตร

ตั้งกล้องให้นิ่ง วางใบหน้าและบัตรประชาชนให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

จากนั้นกดปุ่มถ่ายรูป