วิธีการใช้งาน

การเติมเงินเข้า Wallet

ขั้นตอนเติมเงิน

1. หลังจากสอดบัตร ATM ,กดรหัสผ่าน และเลือกภาษาแล้ว เลือก “โอนเงิน/ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ/อื่นๆ”
2. เลือก “ชำระเงินด้วย Comp Code”
3. เลือก บัญชีที่ท่านจะใช้บริการ
4. กรอกรหัส Comp Code “37877” กด “ถูกต้อง”
5. กรอก Customer No.(Ref.1) หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัคร SBM wallet กด “ถูกต้อง”
6. Reference No.(Ref.2)ไม่ต้องกรอกข้อมูล ให้ กด “ถูกต้อง”
7. กรอก จำนวนเงินที่ต้องการเติมกด “ถูกต้อง”
8. ตรวจสอบความถูกต้องกด “ยืนยัน”
9. ทำรายการสำเร็จ