วิธีการใช้งาน

ตู้เติมสบายพลัส

ขั้นตอนเติมเงิน

1. กดไอคอน "เติมเงิน สบายมันนี่"
2. เลือกเมนู "เติมเงิน สบายมันนี่"
3. เลือก เมนู “เติมเงิน สบายมันนี่”
4. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม
5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม
7. ระบบแสดงรายการเติมเงินสำเร็จ