วิธีการใช้งาน

เติมผ่านช่องทางอื่นๆ (SabuyCounter)

ขั้นตอนเติมเงิน

ร้านค้า หรือ เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการเติมเงินเข้า SBM Wallet และรับชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่าน SBM Wallet ตามคำขอของลูกค้า ผ่าน Sabuy Counter ต่าง ๆ ดังนี้

1.Sabuy POS จุดรับชำระและให้บริการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นระบบจัดการร้านค้าครบวงจร รองรับการชำระเงินที่หลากหลาย
2. ShipSmile Services (ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส) ซึ่งเป็นร้านรับส่งเอกสารและพัสดุ เป็นจุด Drop Off และเป็นจุดจำหน่ายกล่องไปรษณีย์พร้อมทั้งอุปกรณ์แพ็คกิ้ง และมีบริการอื่นๆอีกหลากหลายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของลูกค้าในชุมชนมาเปิดให้บริการภายใต้บริการแบบ One Stop Services
3.จุดให้บริการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต