วิธีการใช้งาน

การจ่ายบิลการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ขั้นตอนการจ่ายบิล

1. เลือก เมนู ”จ่ายบิล”
2. เลือก เมนู “การไฟฟ้านครหลวง”
3. กรอกหมายเลข โทรศัพท์ สำหรับรับ SMS
4. กด “ต่อไป”
5. สแกนจ่าย
6. กด “ยืนยัน”
7. กรอก รหัสผ่าน 6 หลัก
8. ทำรายการสำเร็จ