วิธีการใช้งาน

เติมเงินผ่าน Internet Banking ธนาคารกรุงเทพ

ขั้นตอนเติมเงิน

1. ทำการ Log on เข้าสู่ระบบ Bualung iBanking ที่ https://ibanking.bangkokbank.com
2. ดำเนินการดังนี้
2.1 คลิกที่ Tab "ชำระเงิน“
2.2 คลิกที่ Tab "เพิ่มผู้รับชำระเงิน"
3. สำหรับการค้นหา"บริษัทผู้รับชำระ“ ภาษาไทย
3.1 ที่ช่อง "ค้นหาจากรหัสบริษัท/ชื่อบริษัทผู้รับชำระ"พิมพ์ : “สบาย มันนี่"หรือ พิมพ์ Service Code: “SBMTOPUP" หรือพิมพ์ Biller ID : “010556006053308“จากนั้น กดปุ่ม “ค้นหา”
ค้นหา"บริษัทผู้รับชำระ“ ภาษาอังกฤษ1. ที่ช่อง "Search by Payee Name /Service Code /Biller ID" พิมพ์ : “Sabuy Money“หรือ พิมพ์ Service Code: “SBMTOPUP" หรือ พิมพ์ Biller ID : “010556006053308" จากนั้นกดปุ่ม “Search”
ภาษาไทยหน้าจอแสดง รหัสบริษัท/Biller ID SBMTOUP/ 010556006053308 ชื่อบริษัทผู้รับชำระ บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด รายละเอียดผู้รับชำระเงิน แสดง Logo สบาย มันนี่
ภาษาอังกฤษหน้าจอแสดง รหัสบริษัท/Biller ID SBMTOUP/ 010556006053308 ชื่อบริษัทผู้รับชำระ SABUY MONEY รายละเอียดผู้รับชำระเงิน แสดง Logo Sabuy Money
4. ข้อมูลผู้รับชำระเงิน1. คลิกเลือก “บริษัทผู้รับชำระเงิน”2. ระบุ “เบอร์โทรศัทพ์ที่ลงทะเบียนวอลเล็ท(เลขที่อ้างอิง 1)”3. คลิก "ขั้นตอนต่อไป“ เพื่อรับ OTP สำหรับการเพิ่มผู้รับชำระ
5. กรอก "OTP" ที่ได้รับ จากทางธนาคาร และกด “ยืนยัน”
ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
1.คลิก Tab "ชำระเงิน“
2. เลือก "ผู้รับชำระ“
3. เลือก "บัญชีผู้ชำระเงิน“
4. ระบุ "เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนวอลเล็ท(เลขที่อ้างอิง 1)
5.. ระบุ “จำนวนเงิน"
6. คลิก "ขั้นตอนต่อไป"
หน้าจอ แสดง เติมเงิน-ตรวจสอบ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นคลิก "ยืนยัน”
หน้าจอ แสดง หัวข้อ เติมเงิน-ยืนยันธนาคารได้รับคำสั่งชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้วรายการชำระเงินของท่านได้ถูกดำเนินการแล้ว