วิธีการใช้งาน

โมบายแบงค์กิ้ง Bualuang mBanking App

ขั้นตอนเติมเงิน

1.เข้า Bualuang mBanking Application
เลือก เมนู “เติมเงิน”
2. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
3. เลือก SBMTOPUP บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด
4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ ลงทะเบียนไว้กับ สบาย มันนี่ ,ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม
5. บันทึกช่วยจำ (ใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้) กด “ต่อไป”
6. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง หรือไม่ หากถูกต้อง กด “ยืนยัน”
7. ทำรายการเติมเงินสำเร็จ ระบบบันทึกหน้าจออัตโนมัติ