วิธีการใช้งาน

การจ่ายบิลค่าอินเทอร์เน็ต AIS Fiber

ขั้นตอนการจ่ายบิล

1. เลือก เมนู ”จ่ายบิล”
2. เลือก เมนู “เอไอเอส ไฟเบอร์”
3. กรอกหมายเลขผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์
4. กด “ต่อไป”
5. กด “ยืนยัน”
6. ทำรายการสำเร็จ