จ่ายด้วย สบาย มันนี่ “ลดทันที 1 บาท” เฉพาะซื้อเครื่องดื่มบนตู้เวนดิ้งพลัสเท่านั้น

จ่ายด้วย สบาย มันนี่ “ลดทันที 1 บาท” (ใช้จ่าย 1 บาท รับ 1 คะแนนสะสม)

* เฉพาะซื้อเครื่องดื่มบนตู้เวนดิ้งพลัสเท่านั้น