ทำแบบสอบถาม รับฟรี! +10 POPCOIN ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ร่วมสนุกทำแบบสอบถาม Survey ได้รับฟรี 10 POPCOIN เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ผ่านแบบสอบถามจำนวน 10 ข้อ (โดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที)

เมื่อตอบแบบสอบถามครบถ้วน จะได้รับ 10 POCPOIN ภายใน 3 วันทำการ สงวนสิทธิ์ของรางวัลสำหรับ 5,000 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

 


เงื่อนไข

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ สบาย มันนี่ โดยการสมัครสมาชิกผ่านทาง Application SABUY Money คลิก 👉https://bit.ly/SabuyMoney

2. จำกัดการตอบแบบสอบถาม 1 บัญชีผู้ใช้/ สิทธิ์

3. ผู้ตอบแบบสอบถามรับรองว่าจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับรู้รับทราบ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามนี้ให้แก่บุคคลที่สาม ตลอดจนจะไม่ใช้ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเท่านั้น

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

👥ติดต่อสอบถามข้อมูล

✉️ Inbox: m.me/SabuyMoneyTH

☎️ Tel: 02-009-0500

📱 Line: @sabuymoney