วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog

สิทธิพิเศษ

แลกสินค้า Online Catalog

1. เลือก เมนู “สิทธิพิเศษ”

แลกสินค้า Online Catalog

2. เลือกเมนู “สินค้า”

แลกสินค้า Online Catalog

3. หน้าจอแสดง Online Catalog

แลกสินค้า Online Catalog

4. เลือกสินค้าที่ต้องการแลก

แลกสินค้า Online Catalog

5. ระบบแสดง รายละเอียด และเงื่อนไข

แลกสินค้า Online Catalog

6. กดปุ่ม “เพิ่มเข้าตะกร้า”

แลกสินค้า Online Catalog

7. ระบบแสดง “Added to cart”

แลกสินค้า Online Catalog

8. แสดงระบบแสดงสินค้า กดปุ่ม “ต่อไป”

แลกสินค้า Online Catalog

9. กด “ที่อยู่จัดส่ง” เพื่อกรอกรายละเอียด

แลกสินค้า Online Catalog

10. กรอกรายละเอียด และกด “บันทึก”

แลกสินค้า Online Catalog

11. กดปุ่ม “เพิ่มที่อยู่ในการจัดส่ง”

แลกสินค้า Online Catalog

12. หน้าจอแสดงรายละเอียด และคะแนน
กดปุ่ม “ถัดไป”

แลกสินค้า Online Catalog

13. ยืนยันการแลกสินค้า และกดปุ่ม “ถัดไป”

แลกสินค้า Online Catalog

14. หน้าจอแสดง การแลกสินค้าสำเร็จ