วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

สิทธิพิเศษ

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

1. เลือก เมนู “สิทธิพิเศษ”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

2. เลือกเมนู “สินค้า”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

3. หน้าจอแสดง Online Catalog

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

4. เลือกสินค้าที่ต้องการแลก

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

5. ระบบแสดง รายละเอียด และเงื่อนไข
กดปุ่ม “เพิ่มเข้าตะกร้า”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

6. ระบุสีของสินค้าที่เลือก

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

7. ระบุขนาดที่ต้องการ
และกด “เพิ่มเข้าตะกร้า”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

8. ระบบแสดง “Added to cart”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

9. แสดงระบบรายการสินค้า
และกดปุ่ม “ต่อไป”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

10. กด “ที่อยู่จัดส่ง” เพื่อกรอกรายละเอียด

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

11. กดปุ่ม “ต่อไป”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

12. ยืนยันการแลกสินค้า และกดปุ่ม “ต่อไป”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

13. แลกสินค้าสำเร็จ กดปุ่ม “การแลกของฉัน”

ขั้นตอนการแลกสินค้า Online Catalog (สินค้าที่ต้องระบุ สี/ขนาด)

14. ระบบแสดงรายละเอียดของรางวัล