วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการแลกสินค้า ดีลเด็ดแบรนด์ดัง (Deal Shop)

สิทธิพิเศษ

sabuymoney-deal-shop

1. เลือก เมนู “สิทธิพิเศษ”

แลกสินค้า Online Catalog

2. เลือกเมนู “สินค้า”

sabuymoney-deal-shop

3. เลือก “ดีลเด็ดแบรนด์ดัง (Deal Shop)”

sabuymoney-deal-shop

4. แสดงร้านค้าต่างๆ และสินค้า

sabuymoney-deal-shop

5. เลือกสินค้าที่ และกดปุ่ม “ใส่ตะกร้า”

sabuymoney-deal-shop

6. ระบบแสดงรายละเอียดสินค้า กดปุ่ม “ถัดไป”

sabuymoney-deal-shop

7. ยืนยันการแลกสินค้า
และกด “ต่อไป”

แลกสินค้า Online Catalog

8. ระบบแสดงแลกสินค้าสำเร็จ
และกดปุ่ม “การแลกของฉัน”

sabuymoney-deal-shop

9. ระบบแสดง คูปองอิเล็กทรอนิกส์
และวันหมดอายุ กดปุ่ม “ใช้คูปอง”

sabuymoney-deal-shop

10.1 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “คิวอาร์โค้ด”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด

sabuymoney-deal-shop

10.2 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “รหัส”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด

sabuymoney-deal-shop

10.3 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “บาร์โค้ด”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด