วิธีการใช้งาน

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

1. เลือกเมนู โอนเงิน (Transfer Money)

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

2. หลังจากนั้นเลือกเมนู สบาย มันนี่

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ พร้อมกับจำนวนเงิน
ที่ต้องการโอนและกดปุ่ม “ต่อไป”

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

4. ยืนยันการโอนเงิน และตรวจสอบข้อมูล
ถ้าหากข้อมูลถูกต้อง กดปุ่ม “โอนเงิน”

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

5. ระบบแสดงรายการ “ทำรายการสำเร็จ”

วิธีโอนเงิน โดยใช้ QR รับเงิน

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

1. “ผู้รับเงิน” เลือกรายการเมนู “QR ของฉัน”

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

2. เลือกรายการเมนูด้านล่าง “QR รับเงิน”

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

3. “ผู้โอนเงิน” เลือกรายการเมนู “สแกนจ่าย”

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

4. “ผู้โอนเงิน” ทำการสแกนจ่ายที่ QR Code
ของ “ผู้รับเงิน”

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

5. ระบบแสดงหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นให้
“ผู้โอนเงิน” ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

6. ระบบแสดงข้อมูล ยืนยันการโอนเงิน (หรือใส่บันทึกช่วยจำ) กดปุ่ม “โอนเงิน”

การโอนเงินระหว่างวอลเล็ท

7. ระบบแสดงทำรายการ “ทำรายการสำเร็จ”