วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการแลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

สิทธิพิเศษ

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

1. เลือก เมนู “สิทธิพิเศษ”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

2. เลือกหมวดหมู่ หรือสินค้าที่ต้องการแลก

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

3. หน้าจอจะแสดงสินค้า และคะแนน

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

4. กดปุ่ม “แลกสิทธิพิเศษ”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

5. กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะตัดคะแนนอัตโนมัติ

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

6.1 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “คิวอาร์โค้ด”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

6.2 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “โค้ด”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

6.3 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “บาร์โค้ด”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

7. สำหรับหน้าจอที่ตู้ Vending Plus
เลือก เมนู ”แลกเครื่องดื่ม”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

8. เลือก เมนู ”ใช้คูปองสินค้า SABUY CASH”
หรือ “6.11 ใช้ส่วนลดซื้อเครื่องดื่ม”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

9. หากหน้าจอที่ตู้ แสดงข้อความ แบบที่ 1
เปิด QR Code หรือ Barcode เพื่อสแกนที่หน้าจอ

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

10. หากหน้าจอที่ตู้ แสดงข้อความ แบบที่ 2
“ใส่รหัสคูปองที่ได้รับ” และกดปุ่มยืนยัน

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

11. กดเลือกสินค้าที่ตู้ Vending Plus
และรอรับสินค้า

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

12. หน้าจอแสดงทำรายการสำเร็จ
และแสดงราคาสินค้า

1. เลือก เมนู “สิทธิพิเศษ”

2. เลือกหมวดหมู่ หรือสินค้าที่ต้องการแลก

3. ระบบจะแสดง
“คะแนนของคุณไม่เพียงพอที่จะแลกรับสิทธิ”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

1. กรอก “รหัสคูปองที่ได้รับ” และกด “ยืนยัน”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

2. ระบบแสดงข้อความ
“รหัสคูปองถูกใช้งานแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

1. เลือก เมนู “สิทธิพิเศษ”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

2. เลือกเมนู “ประวัติ”

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

3. เลือกหัวข้อ “ประวัติการใช้คะแนน”
เพื่อดูรายละเอียดสินค้า วันที่ เวลา ที่แลกสินค้า