วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการแลกสินค้าที่ร้านค้าร่วมรายการ

สิทธิพิเศษ

SABUY Money Wallet แลกสินค้าที่ร้านค้าร่วมรายการ

1. เลือก เมนู “สิทธิพิเศษ”

SABUY Money Wallet แลกสินค้าที่ร้านค้าร่วมรายการ

2. เลือกหมวดหมู่ หรือสินค้าที่ต้องการแลก

SABUY Money Wallet แลกสินค้าที่ร้านค้าร่วมรายการ

3. หน้าจอแสดง รายละเอียด และเงื่อนไข
กดปุ่ม “แลกสิทธิพิเศษ”

SABUY Money Wallet แลกสินค้าที่ร้านค้าร่วมรายการ

4. กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะตัดคะแนนอัตโนมัต

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

6.1 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “คิวอาร์โค้ด”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

6.2 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “โค้ด”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด

แลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus

6.3 แสดงรหัสบนหน้าจอมือถือ “บาร์โค้ด”
กับพนักงานที่ร้านค้าที่กำหนด