วิธีการใช้งาน

รายละเอียดหน้า My Order และ สถานะต่างๆ

สิทธิพิเศษ

sabuymoney-myorder

1. คลิกที่ไอคอน “My Order”
เพื่อดูสถานะสินค้าที่สั่งซื้อ

sabuymoney-myorder

2. เลือกแถบเมนู “ทั้งหมด”
แสดงรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ

sabuymoney-myorder

3. ถ้าหากยังไม่ชำระค่าสินค้า
ข้อมูลจะแสดงที่แถบ “ที่ต้องชำระ”

sabuymoney-myorder

4. สถานะ “รอจัดส่ง”
แสดงข้อมูลสินค้าที่รอจัดส่ง

แลกสินค้า Online Catalog

5. สถานะ “ถูกจัดส่งแล้ว”
แสดงสินค้าที่ถูกจัดส่งสำเร็จแล้ว

sabuymoney-myorder

6. สถานะ “ขอคืน/ยกเลิก”
แสดงสินค้าที่แจ้งขอคืน และยกเลิกการสั่งซื้อ