วิธีการใช้งาน

วิธีการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-1

1. เปิดแอป Sabuy Money และเลือกเมนู

“สร้างบัญชีใหม่”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-2

2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการลงทะเบียน

กับ SABUY Money Wallet และกดปุ่ม “ถัดไป”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-3

3. กรอกรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับ SMS

จากเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-4

4. ตั้งเลขรหัสผ่าน PIN จำนวน 6 หลัก

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-5

5. ยืนยันรหัสผ่าน PIN 6 หลักอีกครั้ง

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-6-1

6.1 กรอกรายละเอียดโปรไฟล์
หรือข้อมูลส่วนตัวให้ครบ

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-6-2

6.2  กรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ครบถ้วน
และยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่ม “ยืนยัน”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-7

7.  อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข
และกด “ยอมรับ”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-8-1

8.1 Consent ส่วนที่ 1 รายละเอียดเงื่อนไข
การใช้บริการ หนังสือให้ความยินยอมฯ

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-8-2

8.2 Consent ส่วนที่ 2 รายละเอียดการให้
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-9

9.  อัปโหลดรูปโปรไฟล์
และกด “ยืนยัน”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-10

10. เลือกถ่ายภาพโปรไฟล์ หรือ
เลือกรูปภาพจากอัลบั้ม

Tips :

1.  การยืนยันรหัส PIN ต้องกรอกรหัสให้ตรงกัน และจดจำง่าย

2. เมื่อกรอกข้อมูลข้อมูลเสร็จแล้ว ต้องกดยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งาน

3. Consent ส่วนที่ 1 เงื่อนไขการใช้บริการ หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคล (การให้ความยินยอมเพื่อการยืนยันและระบุตัวตน) กด “ยินยอม” (หาก กด “ปิด” จะไม่สามารถสมัครใช้งานได้)

4. Consent ส่วนที่ 2 ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด กด “ยินยอม” หรือ “ไม่ยินยอม” ก็สามารถสมัครใช้งานต่อได้

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-11

11. กรณีเลือกรูปภาพจากอัลบั้ม
เมื่อเลือกเสร็จให้กด “ยืนยัน”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-12

12.  ทำการยืนยันตัวตน
กด Step 1 ถ่ายรูปบัตรประชาชน

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-13

13. กด ”OK หรือ ตกลง” เพื่ออนุญาตให้
Sabuy Money ถ่ายรูป และ record video

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-14

14. ถ่ายรูปบัตรประชาชน โดยวางให้บัตร
อยู่ในกรอบจากนั้นกดถ่ายรูปบัตร

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-15

15. เมื่อทำรายการสำเร็จ กดปุ่ม “ตกลง”

วิธีการยืนยันตัวตน

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-16

16. เลือกเมนู “Step 2” เป็นขั้นตอน
ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

17. ถ่ายรูปเซลฟี่ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
หากตรวจสอบสำเร็จ จะมีกรอบเขียวขึ้นที่หน้าจอ

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-18

18. เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ
ให้กดปุ่ม “ตกลง”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-19

19. เลือกเมนู “Step 3” ยืนยันตัวตน
ถ่ายภาพคู่กับบัตรประชาชน

20. ถ่ายรูปเซลฟี่ พร้อมถือบัตรประชาชน
วางให้ตรงกรอบ จากนั้นกด “ถ่ายรูป”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-21

21. เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ
กดปุ่ม “ตกลง”

วิธีการลงทะบียน-Sabuymoney-22

22. เมื่อทำตามขั้นตอนครบ 3 Step แล้ว
ให้กดปุ่ม “ยืนยันตัวตน”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-23

23. เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ
จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-24

24. หลังจากนั้นระบบจะแจ้ง
“ลงทะเบียนเรียบร้อย”

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-25

25. ถ้าต้องการเข้าสู่ระบบ ให้กรอกหมายเลข
โทรศัพท์ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้

Tips :

1.  การถ่ายรูปเซลฟี่ และการสแกนบัตร ควรอยู่ให้ในกรอบที่กำหนด

2. ไม่ควรสวมหมวก แว่นตา และถอดแมสก์ ในขณะถ่ายรูป

3. ควรถ่ายรูป หรือเซลฟี่ในที่มีแสงสว่างเพียงพอ

วิธีการลงทะเบียน-Sabuymoney-26

กรณีอยู่ระหว่างตรวจสอบตัวตน

ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

1. เมื่อลูกค้า SBM ทำการลงทะเบียน และทำตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน Step 1 ,2, 3 แล้ว ระบบขึ้นว่า “อยู่ระหว่างตรวจสอบตัวตน” หมายความว่า ลูกค้ายังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ จะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน SBM Wallet ได้  ต้องรอการอนุมัติจากทีมลงทะเบียน

 

2. ทีมลงทะเบียนจะทำการ KYC Manual Approve

2.1 ดำเนินการ “อนุมัติผ่านเว็ป” (KYC Manual Approve) ให้ลูกค้า

2.2 ดำเนินการ ทุกวันๆ ละ 3 รอบ (10.00 น. ,13.00 น. และ 17.00 น.)

2.3 กรณีลูกค้าทำการยืนยันตัวตนเข้ามา หลัง 17.00 น. จะมีผลในวันถัดไป

 

3. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ลูกค้าจะสามารถ Log in เข้าใช้งาน SBM Wallet ได้ตามปกติ