วิธีการใช้งาน

เติมเงินผ่าน Mobile Banking (SCB Easy App)

ขั้นตอนเติมเงิน

1. เปิดแอป SCB EASY เลือกเมนู
“ธุรกรรมของฉัน”

2. เลือกรายการเมนู “เติมเงิน”

3. กรอกรหัส PIN จำนวน 6 หลัก

4. เลือกผู้ให้บริการ และเลือกแอป
“สบาย มันนี่”

5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้และใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

6. ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยัน”
เพื่อเติมเงิน

7. ระบบแสดงรายการ “เติมเงินสำเร็จ”
เสร็จสิ้นการทำรายการ