วิธีการใช้งาน

เติมเงินผ่าน Mobile Banking (Kbank Plus App)

ขั้นตอนเติมเงิน

เติมเงินผ่าน Mobile Banking (Kbank Plus App) - 1

1. เปิดแอป K PLUS เพื่อทำการเติมเงิน

เติมเงินผ่าน Mobile Banking (Kbank Plus App) - 2

2. เลือกเมนู “ธุรกรรม”

เติมเงินผ่าน Mobile Banking (Kbank Plus App) - 3

3. หลังจากนั้นเลือกเมนู “เติมเงิน”

4. เมื่อเข้าสู่หน้าเติมเงิน เลือกเมนู
“e-Wallet”

5. เลือกผู้ให้บริการ ที่เมนู “สบาย มันนี่”

6. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ
“สบาย มันนี่” และใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

7. หน้าจอแสดงยืนยันการเติมเงิน
“สบาย มันนี่” และกดยืนยันเพื่อทำรายการ

8. เติมเงินเข้า “สบาย มันนี่” เรียบร้อย
เสร็จสิ้นการทำรายการ