วิธีการใช้งาน

เมนูต่างๆในแอปพลิเคชั่น “สบาย มันนี่”

เมนูต่างๆ ในแอปพลิเคชั่น “สบาย มันนี่”

เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่

เมนูเติมเงิน

เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่
เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่

เมนูโอนเงิน

เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่
เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่

เมนูสแกนจ่าย

เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่
เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่

เมนู QR ของฉัน

เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่
เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่

เมนู Barcode เติมเงิน

เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่
เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่

เมนูประวัติรายการ

เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่
เมนูแอปพลิเคชั่น สบาย มันนี่

เมนูจ่ายบิล