วิธีการใช้งาน

การซื้อสินค้าและใช้บริการที่ Lotus’s Food Court

การซื้อสินค้าและใช้บริการที่ Lotus’s Food Court

1. แจ้งพนักงาน ขอชำระด้วย สบาย มันนี่ วอลเล็ท
หลังสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์
2. เปิดแอป สบาย มันนี่ จากนั้นเลือกเมนู My QR
เตรียมสแกนจ่าย
3. สแกนจ่าย โดยหันหน้าที่มี QR ปรากฎ
ชำระที่เครื่องสแกน
4. รับอาหารที่สั่ง หลังชำระเงินด้วย สบาย มันนี่ วอลเล็ท