วิธีการใช้งาน

การค้นหาประวัติการทำรายการย้อนหลัง

การค้นหาประวัติการทำรายการย้อนหลัง

การค้นหาประวัติการทำรายการย้อนหลัง

1. เลือกเมนู ประวัติรายการ (History)

การค้นหาประวัติการทำรายการย้อนหลัง

2. เลือกเดือนและปีที่ต้องการเช็ค
และตรวจสอบ

การค้นหาประวัติการทำรายการย้อนหลัง

3. ระบบจะแสดงข้อมูลการทำรายการต่างๆ
ในแต่ละวัน

การค้นหาประวัติการทำรายการย้อนหลัง

4. เลือกรายการที่จะเช็คและตรวจสอบ
หน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายการที่เลือก